Information

                                               

Festivalpas giver adgang til alle koncerter og ballet i Det Jødiske Hus, Synagogen og Mantziusgården. Billetter kan købes hos Politiken Plus, Billetnet og Det Jødiske Hus, sidstnævnte ved indbetaling til konto: 5011–0001450339 eller MobilePay til 45497 (DJS billetter). Anfør venligst antal billetter, arrangementets navn og dato samt dit navn. Billetterne købt hos Det Jødiske Samfund udleveres ved bod på festivalen. Billetter kan også købes ved indgangen.

 

Der foretrækkes betaling via MobilePay.

 

Festivalen anbefaler, at man løbende holder sig opdateret på hjemmesiden www.jkfestival.dk samt på facebook, da der kan forekomme uforudsete ændringer i programmet.

 

OBS: Deltagelse i festivalens arrangementer kræver fremvisning af gyldigt coronapas eller negativ coronatest eller bevis for at have haft corona. Der anbefales også mundbind/visir. I øvrigt opfordres der løbende til at holde sig opdateret om myndighedernes krav

 

Jødisk Kulturfestival ønsker at afspejle jødisk kulturliv bredt både i Danmark og i andre lande. Festivalen er kendetegnet ved en rummelighed, der giver plads til, at jødiske foreninger og organisationer kan bidrage med egne indslag til festivalens mangfoldige program.

 

It is free to attend the festival. But some concerts and individual events require payment. A festival pass gives access to all the concerts, theater and ballet in the Jewish House, the Synagogue and Matziusgården. Festivall pass and single tickets can be bought at Politiken Plus, Billetnet and the Jewish Community. The last-mentioned by payment to account:

 

It is free to attend the festival. But some concerts and individual events require payment. A festival pass gives access to all the concerts, theater and ballet in The Jewish House, the Synagogue and Mantziusgården. Festival pass and single tickets can be bought at Politiken Plus, Billetnet and at The Jewish Community. The last-mentioned by payment to the account: 5011–0001450339 or MobilePay to 45497 (DJS tickets). Please state the number of tickets, the name of the event, the date and your name. Tickets bought at The Jewish Community will be handed over at a stand at the festival. Tickets can also be bought at the entrance.

 

We recommend that you stay updated on our website and facebook, as unforeseen changes might occur in the programme.

 

ATTENTION: Participation to the festival requires a corona-passport, a negative corona test that is no more than 72 hours old or proof that you have had corona. It is also recommended to wear a mask/visor. Furthermore we encourage you to follow the rules set by the authorities.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes