Informationsboder

Under festivalen vil der være repræsentanter for forskellige jødiske foreninger. Bliv klogere på, hvad foreningerne beskæftiger sig med, og hvordan du måske selv kan blive en del af den. Herunder kan du se, hvilke foreninger der har boder på festivalen samt hvilke dage og tidspunkter de vil være til stede:

Søndag den 2. juni
Radio Shalom
Wizo
Det Jødiske Samfund
Keren Hayesod Danmark
Onsdag den 5. juni
Wizo
Det Jødiske Samfund
Keren Hayesod Danmark
Aktionsgruppen for jøderne i Sankt Petersborg
KKL 

 

 

 

 

Søndag d. 2. juni 2019 kl. 14 – 18
Kom og mød os på Radio Shalom –den jødiske radio i København
Brænder du inde med dine meninger? Vil du gerne dele dem, afprøve dem? Radio Shalom er til for dig! Du kan få dit budskab ud i verden formidlet til andre mennesker. Du kan skabe debat! Du kan gøre en forskel! Vi ser frem til at møde dig på kulturfestivalen. Vi dækker alle sider af jødisk liv i Danmark, Europa og Israel. Vi interviewer fremtrædende personer, diskuterer aktuelle begivenheder. Vores kultur- og debatprogrammer går i dybden med relevante emner. Vores musikprogrammer holder dig opdateret om klassisk musik, klezmer og jazz. Kom og lær os bedre at kende, fortæl om dine ideer, vær med til at lave programmer og lær at bruge studieteknikken.

Det er sjovt at lave radio! Det nytter at lave radio!  

WELCOME TO RADIO SHALOM – The Jewish radio in Copenhagen.
Are you passionate about things that matter? 
Get your message out, create a debate, promote change! Radio Shalom is here for you! We cover all aspects of Jewish life in DK, EU and Israel. We interview prominent people, debate current events, update on present-day developments. Tell us about your ideas, learn doing radio programs and to handle studio technique.

Søndag d. 2. juni kl. 14 – 18 & onsdag d. 5. juni kl. 12 – 18
WIZO
I WIZO’s stand kan man høre mere om WIZO både som dansk forening og som velgørende NGO i Israel. WIZO står for Women’s International Zionist Organisation, hvis målsætning er at hjælpe kvinder og børn i Israel. Desuden kan man støtte sagen ved at købe fx kalotter, mezuzot, kort og davidsstjerner mm.

At the WIZO stand you can learn more about WIZO, both as a Danish organization and as a charity NGO in Israel. You can also support the organization by purchasing items like kippot, mezuzahs, Jewish holiday cards and Magen Davids.

Søndag d. 2. juni kl. 14 – 18 & 5. juni kl. 12 – 18 
DET JØDISKE SAMFUND
Kom og tal med Det Jødiske Samfund om hvordan du kan blive en del af den udvikling, vi står midt i. Hør om jødiske traditioner, religion og kultur og bliv inspireret til at være del af projekter og aktiviteter. 

THE JEWISH COMMUNITY IN DENMARK
Come and talk to The Jewish Community about how you can be part of the development going on. Hear about Jewish traditions, religion and culture, and be inspired to participate in projects and activities.

Onsdag d. 5. juni kl. 14 – 18
Keren Hayesod Danmark
Keren Hayesod Danmark er en vigtig del af en international organisation. I samarbejde med det globale jødiske samfund og israelske venner og sympatisører arbejder på at samle penge ind til at forbedre udsatte israelske befolkningsgruppers levevilkår uanset deres religiøse eller etniske tilhørsforhold. Læg vejen forbi Keren Hayesod Danmarks informationsbod, hils på vores bestyrelse og hør mere om vores nuværende projekter i Israel. Er du ikke allerede medlem af Keren Hayesod Danmark, er det måske noget for dig. Det er let og føles godt at gøre en forskel. Vi ses!  

Keren Hayesod Danmark is an important part of an international organization that in collaboration with the global Jewish community, Israeli friends and sympathizers, raises money with the purpose of improving the living conditions of vulnerable Israelis, irrespective of their religious or ethnic affiliation. Don’t miss the opportunity to visit Keren Hayesod Danmark information booth, meet our board members and hear the latest news about our current projects in Israel. If you are not already a member, this could be something for you. It’s easy and feels good to make a difference. We look forward to seeing you!

Onsdag d. 5. juni kl. 12 – 18 
Aktionsgrupppen for jøderne i Sankt Petersborg 
Kom og besøg vores bod den 5. juni.Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg består i dag af Magda Goldschmidt, Hanne Rosenzweig, Ruth Weisdorf og Irene Koppel. Vi afholder møde ca. 4 gange årligt, hvor vi taler om, hvem vi kan hjælpe af syge, fattige og familier med handicappede børn. Hesed Avraham i Skt. Petersborg er vores samarbejdspartner, og de sender os løbende informationer om, hvem der trænger til hjælp. I vores bod vil vi fortælle mere om vores arbejde med Hesed Avraham og præsentere brochurer og andet materiale om vores arbejde. Med din støtte kan vi hjælpe mange mennesker!

The Danish Committee for Jews in Sct. Petersborg
Visit our booth June 5, 2019. The Danish Committee for Jews in St. Petersburg helps sick, poor and families with handicapped children. We are four persons in The Danish Committee and we meet four times a year to discuss the material we have received from Hesed Avraham. In our booth, we will tell you more about our work.
WITH YOUR SUPPORT WE CAN HELP A LOT OF PEOPLE!

Onsdag d. 5. juni kl. 12 – 18
KKL
Kom og besøg KKL-Danmark. KKL er en NGO og en af verdens ældste og mest innovative miljøorganisationer. Vi arbejder med at skabe grønne oaser i byområder og med udvikling af bæredygtigt landbrug. Siden 1901 har KKL plantet mere end 250 mio. træer, etableret dambrug og skabt grøn udvikling i tidligere ørkenområder i Israel. Den viden, som forskerne tilegner sig i KKL’s R&D-centre, formidles kontinuerligt til områder i verden, der lever med samme tørre og varme klimatiske forhold som i Israel. Mød repræsentanter for KKL-Danmark og hør om igangværende og fremtidige projekter i Israel, hvor KKL gør Negev grøn og Golan grønnere.

Visit environmental NGO KKL-Denmark. Learn about current and future projects in Israel, where KKL makes the Negev green and the Golan greener. Since 1901, the KKL has planted over 250 million trees, established farms and created green development in former desert areas in Israel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes