Litografi af Adam Saks

LITOGRAFI AF ADAM SAKS
Kunstneren Adam Saks har lavet den fine litografi, som også er på forsiden af årets program i Det Jødiske Samfund.
Den kan du købe til 2.000 kr. (normalpris 4.500 kr.) Hele beløbet går til kulturfestivalen.
Litografien skal bestilles og betales enten via MobilePay 45497 eller til konto 5011-0001450339. Ved indbetaling er det vigtigt at notere navn efterfulgt af teksten “litografi KF21”. Den kan afhentes på Sekretariatet i Det Jødiske Hus efter forudgående aftale – send en mail til mt@mosaiske.dk eller ring på 3312 8868 mandag og onsdag 9-12, tirsdag 10-12 eller torsdag 13-16.

 Om Adam Saks
Adam Saks (f. 1974) er født og opvokset i Danmark og er i dag en af sin generations mest fremtrædende malere. Med udgangspunkt i maleri, grafik og akvarel fokuserer han på naturens evige kredsløb, der veksler mellem opblomstring og forfald. Ved at blande elementer fra populærkulturen og symboler fra diverse subkulturer med barokkens symboler på livets forgængelighed og fordærv får han skabt sit helt eget univers af figurer, flora og kropsdele som en reference til menneskets skrøbelige eksistens og forgængelighed.
Ligesom Asger Jorn tidligerenedbryder Saks hierarkiet mellem de forskellige kunstneriske medier og motiver, hvor han henter sin inspiration fra høj- såvel som lav-kulturelle motivkredse. 
Adam Saks studerede på Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1993-99 og Hochschule der Künste i Berlin 1996-97. I dag bor og arbejder han i Berlinog har haft talrige udstillinger i Europa og USA, senest med den kritikerroste udstilling “Pilgrim on a Hidden Path” hos Meliksetian | Briggs iLos Angeles. I 2017 var Adam Saksnomineret til Kunstkritikerprisen af AICA for sin udstilling på Kunsthal Nord.
Af offentlige samlinger kan bl.a. nævnes: Statens Museum for Kunst, ARoS Aarhus Kunstmuseum,Ny Carlsberg Fonden, Kiasma – Museum of Contemporary Art, Helsinki, Museum Sønderjylland, Malmö Konstmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, Sverige, Zabludowicz Collection, London, Lieu D´Art Contemporain, Frankrig, EMMA Espoo Museum of Modern Art, Finland og Kunsten, Aalborg.

 

LITOGRAPH BY ADAM SAKS
The artist Adam Saks has made the beautiful lithograph that you can buy for 2000 DKK. (normal price 4.500 kr.) The entire amount goes to Jewish Culture Festival.
Order and pay via MobilePay 45497 or to the bank account 5011-0001450339.  Write your name and the text “litografi KF21”.
You can pick it up at the administration in The Jewish House. Send a mail to make arrangements to mt@mosaiske.dk or phone 33121 8868 Monday and Wednesday 9-12, Tuesday 10-12 or Thursday 13-16.

 About ADAM SAKS
Adam Saks (b. 1974) was born and raised in Denmark and is today one of his generation’s most prominent painters. Based on painting, graphics and watercolor, he focuses on the eternal circuits of nature that alternate between flowering and decay, and by mixing elements of popular culture and symbols of various subcultures with the symbols of Baroque on the perishability and depravity he creates his very own universe of figures, flora and body parts as a reference to man’s fragile existence and perishability.
Like Asger Jorn in the past, Saks breaks down the hierarchy between the various artistic media and motifs, where he draws his inspiration from high – as well as low – cultural motifs. 
Adam Saks studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts from 1993 – 99 and the Hochschule der Künste in Berlin 1996-97. Today he lives and works in Berlin and has had numerous exhibitions in Europe and the United States, most recently with the critically acclaimed exhibition “Pilgrim on a Hidden Path” at Meliksetian | Briggs in Los Angeles. In 2017, Adam was nominated for the Art Critics Award by AICA for his exhibition at Kunsthal Nord. 
Public collections include: National Gallery of Denmark, ARoS Aarhus Art Museum, Ny Carlsberg Foundation, Kiasma – Museum of Contemporary Art – Helsinki, Museum of Southern Jutland, Malmö Art Museum, Nordic Watercolor Museum – Sweden, Zabludowicz Collection – London, Lieu D´Art Contemporain – France, EMMA Espoo Museum of Modern Art – Finland and Kunsten -Aalborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes